FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत उमाकुण्ड गाउपालिकाको
सवै वडा मा बेरोजगार को सुचिमा सुचिकृत युबाहरुको सहभागितामा
सडक तथा मर्मतको काम संचालन भैरहेको छ ।प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका
लागि  उमाकुण्ड गाउपालिकालाइ प्राप्त भएको २६ लाख मध्य वडा न ४ र ६ मा
४-४ लाख र अन्य वडाहरुमा ३ लाख ५० हजारको काम गर्ने निर्णयअनुसार सडक
निर्माण तथा मर्मतको काम अन्तिम चरनमा पुगेको छ।

आर्थिक वर्ष: