उमाकुण्ड गाउँपालिका द्वारा संचालन भएका आर्थिक ,सामाजिक ,पुर्बाधार, वन वातावरण तथा विपत ब्यबस्थापन र संस्थागत विकाश सेवा प्रबाह तथा शुसाशन क्षेत्रमा भए गरेका गतिविधि तथा क्रियाकलापहरु तपाइलाई कस्तो लाग्छ।

१.राम्रो छ।
40% (4 votes)
२.ठिकै छ।
0% (0 votes)
३.सुधार गर्नु पर्छ।
60% (6 votes)
Total votes: 10