FAQs Complain Problems

उमाकुण्ड -३ कुभुकास्थली

 

           उमाकुण्ड गाउँपालिका वडा न ३  बाट निर्बाचित जनप्रतिनिधिहरुको  विवरण  

           गुण कुमार थापा            सबिना सुनुवार        सर्मिला नेपाली   सुर्य बहादुर कार्की       दासाङ्गे शेर्पा 
  पद :           वडा अध्यक्ष      पद : -        सदस्य    पद : -        सदस्य    पद : -        सदस्य    पद : -        सदस्य 
 सम्पर्क न :-    ९८४०५५१८५७        सम्पर्क न :-   ९८४०३५५७८०   सम्पर्क न :- ९८६३७४९१३९     सम्पर्क न :- ८९१५८३३५५०      सम्पर्क न :-९७४११०१८२३

 उमाकुण्ड गाउँपालिका ३ नं वडा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी विवरण

नामः सम्तेन साइमन लामा
पदः वडा सचिव(सहायक कम्प्युटर अपरेटर)
सम्पर्क नं ः९८६३७४८७२७

     

Ward Contact Number: 
९८४०५५१८५७/ward3.umakundamun@gmail.com