FAQs Complain Problems

उमाकुण्ड ७ भुजी

 

 

       उमाकुण्ड गाउँपालिका वडा न ७  बाट निर्बाचित जनप्रतिनिधिहरुको  विवरण  

     

      रुद्र मणि नेवार            मनिता सुनुवार       कृष्ण बहादुर सुनुवार   लाछिरी शेर्पा       मैया सार्की 
  पद :           वडा अध्यक्ष      पद : -        कार्य सदस्य    पद : -        सदस्य    पद : -        सदस्य    पद : -        सदस्य 
 सम्पर्क न :-    ९८५४०४३३६३           सम्पर्क न :-   ९८१८३२१५८८  सम्पर्क न :-९७४४०२३५१२      सम्पर्क न :-  ९८४४४४३१४४     सम्पर्क न :-९८६९०६३२२९

 

 

उमाकुण्ड गाउँपालिका वडा न ७ मा  कार्यरत कर्मचारीहरुको   विवरण 

     नाम :-  सांगेलमु शेर्पा       नाम :-प्रमिला सुनुवार       नाम :-  टेक बहादुर खड्का  
  पद :     ना.प्रा.स(कृषि) /वडा सचिव      पद : -सामाजिक परिचालिका      पद : -  कार्यालय सहयोगी 
 सम्पर्क न :-               सम्पर्क न :-९८४४२४२२३६      सम्पर्क न :-९८४०६५४३६६
 इमेल :-                                             इमेल :-pramilasunuwar7788@gmail.com       इमेल :- :-khadkatek75@gmail.com             

 

 

 

Ward Contact Number: 
९८५४०४३३६३/ ward7.umakundamun7@gmail.com