FAQs Complain Problems

गाउँपालिका अन्तर्गत विध्यालयमाहरुमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारी विवरण

                                    स्वीकृत दरवन्दीमा कार्यरत माध्यमिक तहका शिक्षकहरुको विवरण

क्र.स .

  शिक्षक दरबन्दी संख्या 

   विद्यालयको नाम 

   शिक्षकको नाम 

        ठेगाना 

  विषय 

नियुक्ति मिति 

योग्यता 

स्थायी/अस्थायी 

श्रेणी 

1               5  सिद्देश्वर मा.बि ,बाम्ती      निर्मल प्रसाद त्रिपाठी      सुन्दरपुर ८ सर्लाही  अंग्रेजी  067/2/28 Med   स्थायी  मा.तृ.
2        रिक्त      गणित        स्थायी   मा.तृ.
3   जगदीश बस्नेत    उमाकुण्ड २,बाम्ती रामेछाप   लेखा  075/12/29 MBS    स्थायी  मा.तृ
4           रिक्त     बिज्ञान         स्थायी  मा.तृ
5  कपिला  सुबेदी    मन्थली १,रामेछाप   नेपाली  076/04/16 Med    स्थायी  मा.तृ
6              3   चन्डेश्वरी  मा.बि .प्रिती  बिमल  बस्याल      - अंग्रेजी - Med    करार  मा.तृ
7 गौरी कुमारी बिस्ट        कंचनपुर  नेपाली  076/08/27 Med    करार  मा.तृ
8 उपेन्द्र मिश्र      धनगडी ,कैलाली सामाजिक  076/08/24 Med     करार  मा.तृ
9              2  कैलेश्वर मा.बि .गुप्तेश्वर आकास सुनुवार      उमाकुण्ड -५   बिज्ञान  078/06/01 bsc     करार  मा.तृ
10 केदार पौडेल      - अंग्रेजी  - Bed     करार  मा.तृ
                   

                               मावि राहत अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकहरुको विवरण     

क्र.स.

    कोटा संख्या 

     विद्यालयको नाम र ठेगाना 

   शिक्षकको नाम 

     ठेगाना 

  दरबन्दी 

योग्यता 

बिषय 

नियुक्ति मिति 

1          2  महालंगुर  मा.बि. गुम्देल  किशोर कुमार भट्ट बैतडी  राहत  Med नेपाली  ---
2  महालंगुर  मा.बि. गुम्देल  द्वारिका नाथ सुबेदी   मन्थली नपा १ रामेछाप राहत  Med अंग्रेजी  ०७२/०६/५
3         1  जनता मा. बि. कुवुकास्थली दावा शेर्पा  उमाकुण्ड ३ रामेछाप  राहत  Bed अंग्रेजी  ०६६/०५/०१
4         1  सिद्देश्वर मा.बि.बाम्ती  अप्सरा खड्का 

उमाकुण्ड २  रामेछाप 

राहत  B Ed सामाजिक  ०७६/०३/१०
5         1 चन्डेश्वरी मा.बि. प्रिती  रामविश्वास यादव  पर्सा गापा ४,सिन्धुली  राहत  BSc बिज्ञान  ०७४/०५/१२
6         1 कैलेस्वर मा.बि. गुप्तेश्वर  पुष्पराज अधिकारी  कमलामाई नपा  सिन्धुली  राहत  Bed नेपाली  ०६६/०५०४

 

                             नि.मा.वि.तहको स्वीकृत दरवन्दीमा कार्यरत शिक्षक विवरण 

क्र.स.

दरबन्दी संख्या 

विद्यालयको नाम 

शिक्षकको नाम 

ठेगाना 

विषय 

नियुक्ति मिति 

योग्यता 

स्थायी/अस्थायी 

तह /श्रेणी 

1        3 महालंगुर  मा .बि . गुम्देल  रिक्त    अंग्रेजी      नि .मा .दि 
2 बिनोद कुमार सुनुवार  सबैला न.पा .धनुषा  गणित  076/02/05 Bed करार  नि.मा .तृ.
3     बिज्ञान गणित    Bed   नि.मा .तृ.
4        3 सिद्देश्वर मा.बि.बाम्ती  रितेश शाही    बिज्ञान    Med करार  नि.मा .तृ.
5 देबेन्द्र प्रसाद उपाध्याय  गोकुलगंगा गापा ४ रामेछाप नेपाली  060/9/18 IA स्थायी  नि.मा .तृ.
6     गणित        नि.मा .तृ.
7       3 चन्डेश्वरी मा.बि .प्रिती  कृष्ण प्रसाद आचार्य  उमाकुण्ड ४ रामेछाप  गणित  076/07/05 Med करार  नि.मा .तृ.
8 सबिता खत्री  उमाकुण्ड ४ प्रिती  अंग्रेजी  076/02/05 Ied करार  नि.मा .तृ.
9 शेष कुमार श्रेष्ठ  कमलामाई नपा ११ सिन्धुली  नेपाली  076/07/05 Med स्थायी  नि.मा .तृ.
10       3 सरस्वति मा.बि .प्रिती  आरति श्रेष्ठ  उमाकुण्ड ३ रामेछाप  नेपाली         
11

रमेश कुमार  तामाङ 

खिजिदेम्बा ४ ओखलढुंगा  सामाजिक  077/07/05 Bed स्थायी 
12 रुद्र कुमार जेस्पुचा  उमाकुण्ड ५ रामेछाप   गणित  075/12/28 MBS स्थायी  नि.मा .तृ.
13      4 कैलेश्वर मा.बि .गुप्तेश्वर  मनोराथ जोशी  परशुराम गापा ५ डडेल्धुरा  अंग्रेजी  076/10/22 Bed करार  नि.मा .तृ.
14 झपट बहादुर कार्की  उमाकुण्ड ६ रामेछाप  सामाजिक    Bed करार  नि.मा .तृ.
15 पूर्ण बहादुर महतरा  सुकाजोर ७ रामेछाप  नेपाली  075/12/28 IEd स्थायी  नि.मा .तृ.
16 निम फुर्वा शेर्पा  उमाकुण्ड ६ रामेछाप  गणित  076/02/02 IEd करार  नि.मा .तृ.

 

                                        निम्न माध्यमिक तह राहत शिक्षक अनुदान विवरण 

सी.न.

दरबन्दी संख्या 

शिक्षकको  नाम 

      ठेगाना                     

विद्यालयको नाम र ठेगाना 

विषय 

दरबन्दी 

तह /श्रेणी 

योग्यता 

नियुक्ति मिति 

1         3 दिक्षा के .सी . उमाकुण्ड गा.पा.३ ,रामेछाप  जनता मा.बि .कुवुकास्थली  अंग्रेजी  राहत  नि.मा .तृ. Ied ०७३/०४/०१
2 सिर्जना गुरागाईं  उमाकुण्ड गा.पा.३ ,रामेछाप  जनता मा.बि .कुवुकास्थली  नेपाली  राहत  नि.मा .तृ. Ied ०६६/०५/०१
3 पारस बस्नेत  उमाकुण्ड गा.पा.३ ,रामेछाप  जनता मा.बि .कुवुकास्थली  अंग्रेजी  राहत  नि.मा .तृ. Ied ०६६/०८/१५
4         3 पबित्रहरि गुरागाईं  उमाकुण्ड गा.पा.३ ,रामेछाप  चण्डेश्वरि आ.वि.कुवुकास्थली सामाजिक  राहत  नि.मा .तृ. Bed ०७२/०१/०३
5 कल्पना बस्नेत  उमाकुण्ड गा.पा.३ ,रामेछाप  चण्डेश्वरि आ.वि.कुवुकास्थली अंग्रेजी  राहत  नि.मा .तृ. Ied ०७२/०३/०७
6 अमृत व.थापा  उमाकुण्ड गा.पा.३ ,रामेछाप  चण्डेश्वरि आ.वि.कुवुकास्थली गणित  राहत  नि.मा .तृ. Ied ०६६/०५/१५
7         1 राम प्रसाद  महतो  हरि पुर्बा ३ सर्लाही   जडिबुटी आ.बि.गुम्देल  गणित  राहत  नि.मा .तृ. Bed ०७५/१०/०१
8         1 रिक्त   -- सरस्वती  मा .बि. प्रिती  अंग्रेजी  राहत  नि.मा .तृ.    
9         1 बिष्णु माया तामाङ उमाकुण्ड  गा .पा.५ रामेछाप  कालिका देबी आ.बि .उर्माखु .प्रिती  अंग्रेजी  राहत  नि.मा .तृ. Bed ०६७/११/०६
10         3 बिरेन्द्र जोशी  बझाङ कास्थेम मा .बि भुजी  अंग्रेजी  राहत  नि.मा .तृ. Bed ०७६/०९/१३
11 इन्दु प्रसाद घिमिरे  लिखु  गा .पा .९ ओखलढुंगा  कास्थेम मा .बि भुजी  सामाजिक  राहत  नि.मा .तृ. IA ०६६/०४/०१
12 चनक सुनुवार  उमाकुण्ड  गा .पा. ७ रामेछाप  कास्थेम मा .बि भुजी  सामाजिक  राहत  नि.मा .तृ. Bed ०६८/०६/०१
13         1 राजन कुमार सुबेदी  कठजोर  ३ रामेछाप  ठिन्केपू  आ.बि .पिपलडाँडा  सामाजिक  राहत  नि.मा .तृ. Ied ०६६/०७/०६
14         1 रंजित कुमार यादव  गोलबजार नपा ७ सिरहा  भुमेश्वरि आ.वि .झगडेखानी  नेपाली राहत नि.मा .तृ. Ied ०६६/०५/१०

 

                          प्रा.वि.तहको स्वीकृत दरवन्दीमा कार्यरत शिक्षक विवरण    

सी .न 

   दरबन्दी संख्या 

     विद्यालयको नमम 

 शिक्षकको नाम 

    ठेगाना 

नियुक्ति मिति 

अस्थायी/स्थायी 

तह 

योग्यता 

 

 
1         3 सिद्देश्वर  मा .बि बाम्ती  अनिता कार्की  उमाकुण्ड गापा २,रामेछाप  2072/06/11 करार  प्रा.तृ.  +2 edu
2 लेखा खड्का  उमाकुण्ड गापा २,रामेछाप  2076/07/25 स्थायी   प्रा.तृ  +2 edu
3 जमुना सुबेदी  मन्थली   2077/07/01 करार   प्रा.तृ. Bed
4         3  स्वतर्मु  आ.बि .बाम्ती  नरेश कुमार कटुवाल  उमाकुण्ड गापा ३,रामेछाप  2075/12/28 स्थायी  प्रा.तृ IA
5 -----  उमाकुण्ड गापा २,रामेछाप  2048/09/01 स्थायी  प्रा.दि slc
6 भिम बहादुर बस्नेत  उमाकुण्ड गापा ३,रामेछाप  2075/12/28 स्थायी  प्रा.तृ Ied
7         2 सिद्दार्थ बौध आ.बि.बाम्ती  मिठु कार्की  उमाकुण्ड गापा २,रामेछाप  2074/05/14 करार  प्रा.तृ  +2 edu
8 दिनेश बस्नेत  जिरी नपा १ दोलखा  2075/12/28 स्थायी  प्रा.तृ Ied
9         2 जनकल्याण आ.बि.  दोखर्पा  रिक्त        प्रा.तृ slc
10 पवित्रा बस्नेत  उमाकुण्ड  गापा २ ,रामेछाप 2048/09/01 स्थायी  प्रा.तृ Bed
11         2 बौद्द आ.बि .गैरी मिना पौडेल  उमाकुण्ड  गापा २ ,रामेछाप 2072/08/08 करार  प्रा.तृ Ied
12 प्रभु कुमार कार्की                    उमाकुण्ड  गापा २ ,रामेछाप 2050/06/29 स्थायी  प्रा.दि slc
13         3 कोइराले आ.बि.रोशी  मदन बहादुर बस्नेत  उमाकुण्ड  गापा २ ,रामेछाप 2048/09/01 स्थायी  प्रा.दि slc
14 कमल देवी थापा  उमाकुण्ड  गापा २ ,रामेछाप 2075/12/28 स्थायी  प्रा.तृ Ied
15 मणिबहादुर बस्नेत  उमाकुण्ड  गापा २ ,रामेछाप 2044/10/04 स्थायी  प्रा.दि Bed
16         2 थोदुंग आ.बि देउराली  कर्मारिन्जी  शेर्पा  उमाकुण्ड  गापा १,रामेछाप 2073/05/10 करार  प्रा.तृ Ied
17 गजेन्द्र बहादुर बस्नेत  उमाकुण्ड  गापा  २,रामेछाप  2063/08/29 स्थायी  प्रा.तृ slc
18         3 महालंगुर मा.बि.गुम्देल  सांगे शेर्पा  उमाकुण्ड गापा १,रामेछाप  2048/09/01 स्थायी  प्रा.दि slc
19 अमृत बहादुर थापा   उमाकुण्ड गापा ३,रामेछाप  2076/07/25  स्थायी  प्रा.तृ Bed
20 राम बहादुर भुजेल उमाकुण्ड गापा १,रामेछाप  2075/12/28  स्थायी  प्रा.तृ Ied
21         2 उमातिर्थ आ.बि .क्यामा  सुरेन्द्र  कुमार राय  लक्ष्मीनिया गापा ७ धनुषा  2076/07/25  स्थायी    प्रा.तृ Bed
22 नारायण कार्की  गोकुलगंगा गापा १ रामेछाप  2076/10/09 स्थायी    प्रा.तृ Bed
23         1 हिमालय आ.बि .लाहछेवर  बिनोद भुजेल  गोकुलगंगा गापा १ रामेछाप  2075/07/28 करार  प्रा.तृ  +2 edu
24         2 उमाकुण्ड  आ.बि पेकरनास  राज कुमार बस्नेत  उमाकुण्ड गापा २,रामेछाप  2075/12/28 स्थायी  प्रा.तृ Ied
25 दिलिप कार्की  उमाकुण्ड गापा १,रामेछाप  2071/05/13 स्थायी  प्रा.तृ Ied
26         2 बाल ज्योति आ.बि .पत्करि  ढाल बहादुर कार्की  उमाकुण्ड गापा १,रामेछाप  2075/12/28 स्थायी  प्रा.तृ Ied
27 राम चन्द्र कार्की  उमाकुण्ड गापा १,रामेछाप  2075/12/28 :स्थायी  प्रा.तृ Ied
28         2 जडीबुटी आ.बि .चरी  राम बहादुर कार्की  उमाकुण्ड गापा २,रामेछाप  2049/01/10 स्थायी  प्रा.दि slc
29 मन्दिरा ढुंगेल  लिखु तामाकोशी ५ रामेछाप  2076/09/25 करार  प्रा.तृ  +2 edu
30         4 जनता मा.बि . कुबुकास्थली  प्रबिणा सुनुवार  उमाकुण्ड गापा ३ ,रामेछाप 2076/07/25 स्थायी  प्रा.दि  +2 edu
31 शारदा खत्री  उमाकुण्ड गापा ३,रामेछाप  2075/12/28 स्थायी  प्रा.तृ Ied
32 लक्ष्मी बस्नेत  उमाकुण्ड गापा ३,रामेछाप  2071/05/13 :स्थायी  प्रा.तृ Ied
33 मिन बहादुर कार्की  उमाकुण्ड गापा ३,रामेछाप  2048/06/20 स्थायी  प्रा.दि slc
34         3 चन्डेश्वरी आ.बि .कास्थली  बिनोद प्रसाद गुरागाईं  उमाकुण्ड गापा ३,रामेछाप  2076/07/25 करार  प्रा.तृ Ied
35 अस्ट कुमार बस्नेत  उमाकुण्ड गापा ३,रामेछाप  2071/05/13 स्थायी  प्रा.तृ Ied
36 कुमार प्रसाद शर्मा  उमाकुण्ड गापा ३,रामेछाप  2061/03/10 स्थायी  प्रा.तृ Bed
37         2 हिमगंगा आ.बि .कोरन्दु  जुनु देबी खत्री  उमाकुण्ड गापा ३,रामेछाप  2075/03/12 करार  प्रा.तृ Ied
38 सुदिपकुमार कार्की  उमाकुण्ड गापा ३,रामेछाप   2071/05/13 स्थायी  प्रा.तृ Bed
39         2 भगवती आ.वि .खड्कागाउँ  भरत ब. बस्नेत  उमाकुण्ड गापा ३,रामेछाप  2048/11/13 स्थायी  प्रा.दि Bed
40 बिष्णु राज गुरागाईं  उमाकुण्ड गापा ३,रामेछाप  2073/08/08 करार  प्रा.तृ Bed
41         4 चन्डेश्वरी मा .बि .प्रिती  बिमला सुनुवार  उमाकुण्ड गापा ४,रामेछाप 2075/12/28 स्थायी  प्रा.तृ Ied
42 ध्रुबहरि उपाध्याय  उमाकुण्ड गापा ४,रामेछाप 2048/09/01 स्थायी  प्रा.दि Slc
43 तुलसी प्रसाद आचार्य  उमाकुण्ड गापा ४,रामेछाप 2061/03/10 स्थायी  प्रा.तृ Med
44 राम प्रसाद आचार्य  उमाकुण्ड गापा ४,रामेछाप 2076/07/25 स्थायी  प्रा.तृ Ied
45         3 सरस्वति ,मा.बि .प्रिती  गोबिन्द राज सुनुवार  उमाकुण्ड गापा ५,रामेछाप 2048/10/05 स्थायी  प्रा.दि Ied
46 कल्याण कुुमुाार सुनुवार  उमाकुण्ड गापा ५,रामेछाप 2048/09/01 स्थायी  प्रा.दि Slc
47 शंकर बहादुर सुनुवार  उमाकुण्ड गापा ५,रामेछाप 2061/03/10 स्थायी  प्रा.तृ Bed
48         3 सेतिदेबी आ.बि .लाप्चाने सुबास श्रेष्ठ  उमाकुण्ड गापा ४,रामेछाप 2075/12/29 स्थायी  प्रा.तृ Ied
49 इन्द्र बहादुर मगर  उमाकुण्ड गापा ४,रामेछाप 2076/07/25 स्थायी    प्रा.तृ Ied
50 हेम शंकर आचार्य  उमाकुण्ड गापा ४,रामेछाप 2074/09/09 करार  प्रा.तृ Ied
51         2 कालिका देबी आ.बि .प्रिती  सरिता आचार्य  उमाकुण्ड गापा ४,रामेछाप 2076/07/25 स्थायी  प्रा.तृ B Ed

52

तोयाराज आचार्य  उमाकुण्ड गापा ४,रामेछाप 2076/07/25 स्थायी  प्रा.तृ B Ed
53         1 हिमगंगा आ.बि .शिसाखानी  बिमला बस्नेत  उमाकुण्ड गापा ५,रामेछाप 076/01/26 करार  प्रा.तृ  +2 edu
54         1 तहाँनथली आ.बि .पाकनथली सिता सार्की  उमाकुण्ड गापा ४,रामेछाप 2075/12/29 स्थायी  प्रा.तृ  +2 edu
55         2

कालिदेबी आ.बि .हुँगागल्छी 

 

डोर हरि आचार्य  उमाकुण्ड गापा ४,रामेछाप 2061/03/10 स्थायी  प्रा.तृ slc
56 ओलक बहादुर खत्री  उमाकुण्ड गापा ४,रामेछाप 2048/09/01 स्थायी  प्रा.दि slc
57         1 जनजागृति आ.बि .खोलारू  रिक्त        प्रा.तृ  +2 edu
58         3 कैलेश्वर मा.बि .लेखर्क  अनुदेबी सुनुवार  उमाकुण्ड गापा ३,रामेछाप 2076/07/25 स्थायी    प्रा.तृ  +2 edu
59 राम कुमार खड्का  उमाकुण्ड गापा ६,रामेछाप 2072/11/04 करार  प्रा.तृ Bed
60 प्रदिप कुमार सुनुवार  उमाकुण्ड गापा ६,रामेछाप 2075/12/29 स्थायी  प्रा.तृ Med
61         2 गुप्तेश्वर आ.बि .दुधीले  निरन्जन यादव  माधव नारायण नपा २ रौतहट  2076/07/25 स्थायी  प्रा.तृ Bed
62 फत्त माया सुनुवार  उमाकुण्ड गापा ४,रामेछाप 2076/10/09 करार  प्रा.तृ Ied
63         2 भूमेश्वर आ.बि .झगरेखानी  तेन्जी शेर्पा  उमाकुण्ड गापा ६,रामेछाप 2063/08/29 स्थायी  प्रा.तृ slc
64 जिनिशा श्रेष्ठ  उमाकुण्ड गापा ६,रामेछाप 2075/06/07 करार  प्रा.तृ Ied
65         5 कास्थेम मा.बि .भुजी  दिनेश कुमार  सुनुवार  उमाकुण्ड गापा ७ ,रामेछाप 2061/03/10 स्थायी  प्रा.तृ Ied
66 हेमन्त कुमार सुनुवार  उमाकुण्ड गापा ७ रामेछाप  2048/09/01 स्थायी  प्रा.दि slc
67 किसोर थापा  मन्थली नपा १० ,रामेछाप  2075/12/29 स्थायी  प्रा.तृ  +2 edu
68 राजेन्द्र कुमार बुढाथोकी  लिखु तामाकोशी गापा ७ रामेछाप  2073/09/01 करार  प्रा.तृ  +2 edu
69 तृस्ना सुनुवार  उमाकुण्ड गापा ७ रामेछाप  2076/07/25 स्थायी    प्रा.तृ  +2 edu
70        3 ठिन्केपू आ.बि पिपलडाँडा बिगेन्द्र बहादुर सुनुवार  खिजिदेम्बा ३ ,ओखलढुंगा 2048/09/01 स्थायी  प्रा.दि slc
71 बिनोद कुमार सुनुवार  उमाकुण्ड गापा ७ रामेछाप 2076/09/04 करार  प्रा.तृ Ied
72 गोबिन्द प्रसाद घिमिरे  गोकुल गंगा ४ रामेछाप  2073/11/02 करार  प्रा.तृ  +2 edu
73        1 कैलाशपति आ.वि .सुइतेडाँडा पासाङ शेर्पा  उमाकुण्ड गापा ७ रामेछाप 2075/12/28 स्थायी  प्रा.तृ Ied
74        1 भिमेश्वरी आ.बि .भुजी धारा घर  गोबिन्द कुमार सुनुवार  उमाकुण्ड गापा ७ रामेछाप 2075/07/23 करार  प्रा.तृ Bed