FAQs Complain Problems

उमाकुण्ड - १ गुम्देल

     

 

                    उमाकुण्ड गाउँपालिका वडा न १ बाट निर्बाचित जनप्रतिनिधिहरुको  विवरण  

 

   ङ!वा तिन्डु शेर्पा       गंगा बहादुर भुजेल      शारदा देवी बस्नेत  भिम माया कामी        नामगेलु शेर्पा 
पद : वडा अध्यक्ष    पद : -    सदस्य   पद : -  सदस्य   पद : -  सदस्य   पद : - सदस्य 
सम्पर्क न :-             ९८६१६६२२३०    सम्पर्क न :-   ९७४२९१७७४३     सम्पर्क न :- ९८६४६७५१७३     सम्पर्क न :-  ९७४१७६६८५८  सम्पर्क न :- ९७४४०७६३५७

  उमाकुण्ड गाउँपालिका १ नं वडा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी विवरण

नामः मिङमर शेर्पा
पदः वडा सचिव (सहायक कम्प्युटर अपरेटर )
सम्पर्क नं ः ९८६९६९११०५

                                                                                                                                 

                                                                         

                                                        

Ward Contact Number: 
9861662230/ ward1.umakundamun@gmail.com