FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
दिल कृष्ण श्रेष्ठ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन Cao.umakundamun@gmail.com 9854043240
रमेश कुमार खत्री सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत सूचना तथा संचार प्रबिधि ito.umakundamun@gmail.com 9861043402
बिकाश वाईजु इन्जिनियर पूर्वाधार bbaiju17@gmail.com 9849825876
बिनिता महत शिक्षा अधिकृत ( छैटौं तह ) शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा 9860086623
दिप प्रकाश सुनुवार रोजगार संयोजक रोजगार सेवा केन्द्र cornerstonedip@gmail.com 9807665994
जित नारायण श्रेष्ठ कम्प्युटर अपरेटर प्रशासन शाखा jit.shrestha14@gmail.com ९८४९६९९१२३
ङावा शेर्पा प्रा.स.(शिक्षा प्रशासन ) शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा ngawasherpa58@gmail.com 9744059310
दामोदर भण्डारी अन्तरिक लेखा परिक्षक लेखा परिक्षण तथा राजश्व damodarbhandari5297@gmail.com 9868645297
सुजन कार्की सव इन्जिनियर प्राबिधिक sujankarki477@gmail.com 9846682619
पुरन श्रेष्ठ सव इन्जिनियर प्राबिधिक prnshrestha233@gmail.com 9848837882
मनिका सुनुवार कानुनी सहजकर्ता न्यायिक समिति सचिबालय muskanktc@gmail.com 9844441061
उर्मिला श्रेष्ठ एम .आई.एस .अपरेटर पंजीकरण इकाई umilisth@gmail.com 9866952850
सुमित्रा दाहाल वित्तीय साक्षरता सहजकर्ता सा मि ९८१४८५५३११
कविता सुनुवार मनोसामाजिक परामर्शकर्ता सा मि 9860308650
लक्ष्मी सिवाकोटी मनोसामाजिक परामर्शकर्ता स्वास्थ्य 9844309124
अबिजना कार्की प्राबिधिक सहायक (कृषि) कृषि बिकास ९८४३२४३३६५
तेज बहादुर सुनुवार प्राबिधिक सहायक (पशु ) पशु पंक्षी विकास ९८४९८६६२३२
रण बहादुर कार्की उधम विकास सहजकर्ता (पाचौं) उधम विकास ९८४४१३७५८९
काजी रिजाल अमिन नापी ९८०७६३९८९२
रुकमान सुनुवार फिल्ड सहायक पंजीकरण ईकाई ९८४६६८२६०२
शोभा बुढाथोकी फिल्ड सहायक पंजीकरण ईकाइ ९८४४०६६४३९
सज्जा सुनुवार उधम विकास सहजकर्ता (चौथो) उधम विकास ९८४३२८०४३५
निरोज बराल खा.पा.स.टे योजना तथा अनुगमन umakundayojana@gmail.com 9851326845
टेक बहादुर सुनुवार कार्यालय सहयोगी कार्यालय 9869767728
तेल बहादुर रोका कार्यालय सहयोगी कार्यालय 9819606825