FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा फोन इमेल
राम चन्द्र लामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत 9854043240 cao.umakundamun@gmail.com
अभिजित सुनुवार स्वास्थ्य शाखा प्रमुख स्वास्थ्य 9849890937 avijeetsunuwar@gmail.com
दिप प्रकाश सुनुवार रोजगार संयोजक रोजगार सेवा केन्द्र 9851336994, 9807865994 cornerstonedip@gmail.com
अनुप कार्की इन्जिनियर प्राविधिक 9761681119 anupcivil95@gmail.com
ङावा शेर्पा प्रा.स.(शिक्षा प्रशासन ) शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा 9764059310 ngawasherpa58@gmail.com
सुक देव कार्की लेखापाल आर्थिक प्रशासन 9851225397 acc.umakundamun@gmail.com
जित नारायण श्रेष्ठ कम्प्युटर अपरेटर प्रशासन शाखा 9849699123 prashasan.umakundamun@gmail.com
सुजन कार्की सव इन्जिनियर प्राबिधिक 9846682619 sujankarki477@gmail.com
दिपेन्द्र कुमार मण्डल सव इन्जिनियर योजना 9746674967 umakundayojana@gmail.com
मनिका सुनुवार कानुनी सहजकर्ता न्यायिक समिति सचिबालय 9844441061 muskanktc@gmail.com
राधा कुमारी चौधरी प्राबिधिक सहायक (पशु ) पशुपन्छी विकास शाखा 9844957189 radhachaudhary8788@gmail.com
उर्मिला श्रेष्ठ एम .आई.एस .अपरेटर पंजीकरण इकाई 9866952850 umilisth@gmail.com
सुमित्रा दाहाल वित्तीय साक्षरता सहजकर्ता सा मि ९८१४८५५३११
कविता सुनुवार मनोसामाजिक परामर्शकर्ता सा मि 9860308650
लक्ष्मी सिवाकोटी मनोसामाजिक परामर्शकर्ता स्वास्थ्य 9844309124
अबिजना कार्की प्राबिधिक सहायक (कृषि) कृषि बिकास ९८४३२४३३६५ abijanakarki@gmail.com
तेज बहादुर सुनुवार प्राबिधिक सहायक (पशु ) पशु पंक्षी विकास ९८४९८६६२३२
रण बहादुर कार्की उधम विकास सहजकर्ता (पाचौं) उधम विकास ९८४४१३७५८९ karki.rb123@gmail.com
देवराज कार्की सव इन्जिनियर रोजगार सेवा केन्द्र 9844212063 devrajkarki77@gmail.com
केशब कुमार सुनुवार रोजगार सहायक पाचौ रोजगार सेवा केन्द्र 9844283069
निरोज बराल खा.पा.स.टे जिन्सी 9851326845 umakundajinsi@gmail.com
काजी रिजाल अमिन नापी ९८०७६३९८९२
रुकमान सुनुवार फिल्ड सहायक पंजीकरण ईकाई ९८४६६८२६०२
शोभा बुढाथोकी फिल्ड सहायक पंजीकरण ईकाइ ९८४४०६६४३९
सज्जा सुनुवार उधम विकास सहजकर्ता (चौथो) उधम विकास ९८४३२८०४३५
चन्द्र बहादुर खाती उधम विकास सहजकर्ता (चौथो) राजश्व शाखा 9866433844 ckhati198864@gmail.com
नेत्र बहादुर सुनुवार सवारी चालक कार्यालय 9849134923
टेक बहादुर सुनुवार कार्यालय सहयोगी कार्यालय 9869767728
तेल बहादुर रोका कार्यालय सहयोगी कार्यालय 9819606825