FAQs Complain Problems

उमाकुण्ड ४ प्रिती

       

                 उमाकुण्ड गाउँपालिका वडा न ४ बाट निर्बाचित जनप्रतिनिधिहरुको  विवरण  

               

        मान बहादुर सुनुवार            मेलिना बस्नेत (कार्की )      करुणा खाती   भिम बहादुर श्रेष्ठ      टिकाराम बिसुन्खे
  पद :           वडा अध्यक्ष      पद : -        सदस्य    पद : -        सदस्य    पद : -        सदस्य    पद : -        सदस्य 
 सम्पर्क न :-    ९८४४४१२६६७             सम्पर्क न :-   ९८६०८८५७५५  सम्पर्क न :- ९८४१४९७२७३     सम्पर्क न :-  ९७४१४६८५७३     सम्पर्क न :-९८४४२४७५१९

उमाकुण्ड गाउँपालिका ४ नं वडा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी विवरण

नामः देव बहादुर खन्गाहा
पदः वडा सचिव(सहायक पाँचौ)
सम्पर्क नं. ः९८४४७९३३०७

 

Ward Contact Number: 
९८४४४१२६६७/ward4.umakundamun@gmail.com