FAQs Complain Problems

उमाकुण्ड ६ गुप्तेश्वर

 

 

                        उमाकुण्ड गाउँपालिका वडा न ६  बाट निर्बाचित जनप्रतिनिधिहरुको  विवरण  

               

       भरतराज खड्का         धन माया तामाङ       विमाया रसाईली      कुमार तामाङ       मन बहादुर तामाङ
  पद : वडा अध्यक्ष      पद : - सदस्य    पद : -  सदस्य    पद : -  सदस्य    पद : -   सदस्य 
 सम्पर्क न :- ९८६०४४९१०७            सम्पर्क न :-   ९८०३६००५५५  सम्पर्क न :-  ९८६०९५८०२४    सम्पर्क न :-  ९७४९८८५४६२    सम्पर्क न :-९८०३२५५११३

          उमाकुण्ड गाउँपालिका वडा न ६ मा कार्यरत कर्मचारीहरुको  विवरण  

      नाम:- रंजित सिंह यादव        नाम :-  प्रेमराज सुनुवार        नाम :- प्रदिप सुनुवार       नाम :- दिपक श्रेष्ठ    
  पद : वडा सचिव /ना.प.स्वा.प्रा .   पद : -ना .प्रा .स .   पद : - अ.स.ई .   पद : - कार्यालय सहयोगी    
 सम्पर्क न :- ९८५५०४३५३४            सम्पर्क न :-  ९८६०२०८१५३  सम्पर्क न :-  ९८५४०४३९४८    सम्पर्क न :- ९८६१९१९५८९   

 

 

 

 

 

 

 

Ward Contact Number: 
९८६०४४९१०७/ward6.umakundamun@gmail.com