FAQs Complain Problems

आ.व. २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा सुझाब संकलन सम्बन्धमा !!!!!!!!!!!!!

प्रस्तुत विषयमा उमाकुण्ड गाउँपालिकाले आगामी आ.व. ०७७÷०७८ को लागी निती तथा कार्यक्रम तैयार गर्ने कार्य गरिरहेको छ । गाउँपालिकाको आगामी आ.व.को निती तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने विभिन्न विषयहरुको सन्दर्भमा कुनै सुझाव भएमा उक्त सुझाव तपशिलको ठेगानामा उपलव्ध गरिदिनुहुन गाउँपालिका बासी आदरणिय महानुभावहरु समक्ष गाउँपालिका हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।

पत्रचार गर्ने ठेगाना
उमाकुण्ड गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
प्रिति रामेछाप ।
ईमेल गर्ने ठेगाना
ito.umakundamun@gmail.com

umakundaruralmunicipal73@gmail.com

                                                             

                                                               श्री शेर बहादुर सुनुवार 
                                                                 गाउँपालिका अध्यक्ष

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: