FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

सूचना सच्याईएको बारे सूचना

प्रस्तुत विषयमा उमाकुण्ड गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०७७/१०/११ गते सेवा करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्वन्धि गाउँपालिकाको सूचना पाटी, वेभसाईड, वडा कार्यालयहरुको सूचना पाटी र स्मारिका खवर साप्ताहिकमा प्रथम पटक प्रकाशित सूचनामा उमाकुण्ड गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०७७/०९/२५ गतेको निर्णय अनुसार हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोले सच्याईएको व्यहोरा सम्वन्धित सवैमा जानकारी गराईन्छ ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: