FAQs Complain Problems

MIS अपरेटर पदका लागि कम्प्युटर सीप परिक्षणको पाठ्यक्रम |

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग सिंहदरबारद्धरा मिति २०७६/०५/१७ गते प्रकाशित एम.आई.एस. अपरेटर(राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी सरह)  पदमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाद्धरा करारमा पदपूर्तिका लागि अनलाइन दरखास्त आह्रानको सूचना वमोजिम पेश हुन आएका उम्मेद्वारहरुका शैक्षिक योग्यता, तालिम, कार्यानुभव लगायतका कागजातहरुको आधारमा सेवा इकाईका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग सिंहदरबारको मिति २०७६/०६/१७ को निर्णयनुसार संक्षिप्त सूचिमा परेका उम्मेदवारहरुका लागि कम्प्युटर सीप परिक्षण हुने भएको हुँदा तल उल्कोलेखित पाठ्यक्रम बमोजिम तयारी गर्नु हुन अनुरोध छ |

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: