FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

सूचना तथा समाचार

उमाकुण्ड गाउँपालिकाको आठौं गाउँसभा सुरु !!!!!!!

उमाकुण्ड गाउँपालिका को आठौ गाउँ सभा प्रारम्भ भएको छ | २०७७ साल असार १० गते प्रारम्भ भएको आठौ गाउँसभाले गाउँपालिकाको आ.व.०७७/७८ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र राजस्वको डर दायरा र अनुमानित विवरण पास गरेको छ ,भने आ.व.०७७/०७८ को लागि रु.६० करोड ८१ लाख ८ हजारको प्रस्तावित बजेट र गाउँपालिकाको आर्थिक व

Pages